O Crawler Group

Crawler Group je jedním z inovátorů technologie vyhledávání a softwarových aplikací, které se zaměřují na obohacení interaktivních zážitků a bezpečnost uživatelů a firem. Produkty Crawleru jsou pečlivě vyvíjeny a pozitivně hodnoceny odborníky v oboru, i samotnými uživateli. Chceme přispět k tomu, aby každý na světě měl přístup k softwaru zdarma.

Sídlo společnosti je v Boca Ratonu na Floridě, zatímco naše centrum výzkumu a vývoje se nachází v Brně, v České republice.

Crawler Group je jednou ze společností patřících do skupiny Xacti. Cílem Xacti je vytvářet a udržovat rozmanité portfolium produktů za použití pokrokových technologií. Více se informací naleznete na www.crawler.com.