Kritéria pro certifikaci Spyware Terminatora

Spyware Terminator Safe Software Certificate

Spyware Terminator klade velký důraz na spokojenost zákazníka. Proto veškerý software, který se uchází o certifikaci bezpečného softwaru musí projít rigorózním testováním zajišťujícím, že neobsahuje žádný škodlivý software.

Software, který obdrží naši certifikaci musí splňovat následující kritéria:

 1. Poskytovatel certifikovaného softwaru musí zajistit, že všechny strany, včetně partnerů odpovědných za distribuci jeho produktů, služeb a reklamy splňují stejné podmínky pokud jde o jejich distribuci a reklamní praktiky jako sám poskytovatel softwaru.

 2. Certifikovaný software musí obsahovat Smluvní ujednání (EULA) obsahující jasný popis všech instalovaných položek a vysvětlení jeho funkcí a záměrů.

 3. Certifikovaný software nesmí být instalován bez výslovného upozornění a uživatelova souhlasu. Upozornění ve Smluvním ujednání není dostatečné. Uživatel musí být informován o instalaci a dalším softwaru, který je distribuován společně s certifikovaným softwarem během instalačního procesu.

 4. Certifikovaný software nebude distribuován společně s jinými aplikacemi bez jasného upozornění na jeho zahrnutí do instalace a informací o jeho funkcích v Smluvním ujednání (EULA) v průběhu instalace.

 5. Certifikovaný software nebude těžit z bezpečnostních nedostatků nebo nastavení jako souhlasu k instalaci certifikovaného softwaru bez upozornění. Ani v tomto případě není upozornění ve Smluvním ujednání (EULA) dostatečné.

 6. Certifikovaný software nebude instalovat aplikace, které nelze snadno odstranit přes Přidat/Odebrat programy, jejichž odstranění lze provést jen pomocí certifikovaného softwaru nebo aplikace, kterou podporuje.

 7. Certifikovaný software nebude požadovat osobní údaje včetně zejména emailové adresy, jména, adresy bydliště nebo jiné osobní informace při instalaci nebo odinstalaci softwaru, pokud to není třeba pro fungování softwaru nebo pro účely identifikace nebo ověření.

 8. Certifikovaný software nebude automaticky přihlašovat uživatele k nabídkám, informačním emailům nebo jiným věcem podobné povahy, bez ohledu na to, zda tyto materiály budou poskytovány poskytovatelem softwaru nebo třetími stranami. Uživatel musí mít možnost odškrtnout pole nebo jiný prostředek volby pokud jde o aktivity spojené s marketingem.

 9. Certifikovaný software nebude sledovat uživatelovu online činnost, včetně zejména navštívených webových stránek, obsahu vybraného uživatelem, vložených nebo hledaných slov, a předávat takové informace jako celek, nebo jejich část dalšímu počítači nebo serveru bez jasného upozornění a souhlasu uživatele. Pokud certifikovaný software shromažďuje nějaké informace, dle kterých lze identifikovat uživatele, musí si nejdříve vyžádat uživatelům výslovný souhlas, jak je dále popsáno v článku 7.

 10. Certifikovaný software nebude předkládat reklamy, které nejsou jasně označeny názvem společnosti nebo softwaru, který je zobrazuje. Navíc každá taková reklama musí obsahovat odkaz na instrukce jak odstranit software, který je zobrazuje.

 11. Certifikovaný software nebude permanentně měnit běžný vzhled webové stránky bez výslovného souhlasu jejího webmastera nebo vlastníka. Vyskakující reklamní okna jsou přijatelná jen pokud splňují podmínky popsané v článku 9.

 12. Certifikovaný software nebude instalovat aplikaci na odstraňování nebo prevenci spywaru/adwaru a pak instalovat svůj vlastní adware bez výslovného souhlasu uživatele.

 13. Certifikovaný software nebude využívat počítač uživatele pro takové činnosti jako je spamování, distribuci spamu přes komunikační programy, DDoS útoky, nebo jiné kompromitování systému jako je přístup na jiný počítač bez uživatelova souhlasu.

 14. Certifikovaný software nebude odpojovat nebo měnit uživatelovo internetové připojení jako např. připojovat uživatele k placeným službám nebo jinému připojení mimo původního poskytovatele internetového připojení bez uživatelova výslovného souhlasu a řádného upozornění.

 15. Certifikovaný software nebude přidávat žádný software k službám Windows nebo jiným službám, které by mohly bránit snadnému odstranění softwaru přes Přidat/odebrat programy.

 16. Certifikovaný software nebude sledovat takové položky jako jsou stisknuté klávesy, emaily, zprávy z komunikačních programů, screenshoty, historii otevřených programů a/nebo dokumentů bez výslovného upozornění a souhlasu uživatele.

 17. Certifikovaný software nezíská přístup nebo kontrolu nad uživatelovým počítačem bez jasného upozornění a souhlasu uživatele.

 18. Certifikovaný software nebude bez upozornění uživatele obsahovat nebo používat automatickou aktualizaci, která nemůže být vypnuta a/nebo znovu zapnuta kdykoliv bez toho, aby nabízela uživateli možnost přijmout nebo odmítnout přenost aktualizací skrze upozornění a souhlas bez nutnosti odstranění softwaru.

 19. Certifikovaný software nebude měnit výsledky hledání, domovskou stránku nebo vyhledávací stránky z standardních výsledků hledání poskytovaných podle standardního nastavení bez výslovného upozornění a souhlasu uživatele.

 20. Certifikovaný software nebude vkládat do souboru HOSTS nic, co by přesměrovalo nebo blokovalo standardní vyhledávání, dotazy, vložené URL a ostatní stránky bez výslovného upozornění a souhlasu uživatele.

 21. Certifikovaný software nebude zanechávat aktivní části programu jako pozůstatky z původní instalace po odinstalaci a restartu bez výslovného upozornění a souhlasu uživatele.

 22. Certifikovaný software nezpůsobí škodu ani neodstraní část uživatelova operačního systému jako jsou soubory winsock.

 23. Certifikovaný software se nebude sám ani své části znovu instalovat poté, co bude odstraněn bez výslovného upozornění a souhlasu uživatele.