Downloader.WinFixer.mx

Popis: Trojan Downloader
Úroveň rizika: Kritický
Datum 1. výskytu: Tuesday, October 14, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Trojan downloader is usually a standalone program that attempts to hiddenly download and run other files from remote web and ftp sites.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Downloader.WinFixer.mx"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files:
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: 01082277931DC06E4E8C3617D932D1D7 Size: 255760 %APPDATA%\Opera\Opera\profile\cache4\opr056AR.exe %APPDATA%\Opera\Opera\profile\cache4\opr055ZE.exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\I0CQVNDV\installer_cz[1].exe %APPDATA%\INSTALLER_CZ[1].EXE %APPDATA%\INSTALLER_CZ[2].EXE %SystemDiskRoot%\System Volume Information\_restore{DBEAD42F-ABEB-4F8B-A598-EB64EFD9F1B7}\RP210\A0021018.exe %DESKTOP%\Download\installer_cz.exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OEWQOE42\installer_cz[1].exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FMDWUX5Z\installer_cz[1].exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\CFEP4HF0\installer_cz[1].exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LMZCXYR\installer_cz[1].exe and next 5 variations.

Detecting items list:

  1. Files by MD5 MD5: 01082277931DC06E4E8C3617D932D1D7 Size: 255760

« Jít do Databáze softwaru