Downloader.WinFixer.cv

Popis: Trojan Downloader
Úroveň rizika: Kritický
Datum 1. výskytu: Friday, May 09, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Trojan downloader is usually a standalone program that attempts to hiddenly download and run other files from remote web and ftp sites.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Downloader.WinFixer.cv"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files: %TEMP%\~uavsetup.exe MD5: 338C20E3E4F77B835A9E309D8C3FDE1E Size:15663308 MD5: 65869B07ED6638E909372A316F242536 Size:15576450 MD5: 97DFED4C6D3D5E88B6FAC97E11F120D6 Size:15598684 MD5: 1C571FBC58B43D15EDF02A78E41898B4 Size:15642082 MD5: D078CF973D2E3455B4E92941B404A24C Size:15776736 MD5: 35A4A7461A41854736F03B74399ADDE0 Size:20577822 MD5: 8B8D88838BCCBBD2D86A484A7739E051 Size:7423176 MD5: 7875C95E3A9709DB480D0A7B05FE1CA7 Size:15598684 MD5: A6C2220E523635C231EF41FBC51A74EC Size:15663308
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: 048EBEFE9D4E6292B6AD07627B1C15F0 Size: 15712233 %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\hOnzA\Local Settings\Temp\~uavsetup.exe %TEMP%\~uavsetup.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\Putos\Definies locais\Temp\~uavsetup.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\Norman\Local Settings\Temp\~uavsetup.exe %SystemDiskRoot%\System Volume Information\_restore{321424EF-1A6C-47FB-8570-DA4CA3D6F7BD}\RP104\A0044151.exe %SystemDiskRoot%\System Volume Information\_restore{321424EF-1A6C-47FB-8570-DA4CA3D6F7BD}\RP104\A0044150.exe %SystemDiskRoot%\System Volume Information\_restore{321424EF-1A6C-47FB-8570-DA4CA3D6F7BD}\RP104\A0044149.exe h:\Documents and Settings\Shiren\Local Settings\Temp\~uavsetup.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\luiz\Configuraes locais\Temp\~uavsetup.exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temp\~uavsetup.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\Guest\Local Settings\Temp\~uavsetup.exe and next 1 variations.

Detecting items list:

  1. Files by Name %TEMP%\~uavsetup.exe
  2. Files by MD5 MD5: 048EBEFE9D4E6292B6AD07627B1C15F0 Size: 15712233

« Jít do Databáze softwaru