AIM Logger

Popis: Spyware
Úroveň rizika: Nízké
Datum 1. výskytu: Tuesday, July 10, 2007
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Spyware is computer software that is installed surreptitiously on a personal computer to intercept or take partial control over the user's interaction with the computer, without the user's informed consent.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "AIM Logger"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detecting items list:

  1. Files by Name %PROGRAMFILES%\csvdea\csvde.dll %PROGRAMFILES%\csvdea\csvdea.dll %PROGRAMFILES%\csvdea\csvdea.exe %PROGRAMFILES%\csvdea\rva.exe %PROGRAMFILES%\csvdea\Uninstall.exe %START_PROGRAMS%\SpyArsenal AIM Logger\SpyArsenal AIM Logger.lnk %START_PROGRAMS%\SpyArsenal AIM Logger\Links\Download lastest version.lnk %START_PROGRAMS%\SpyArsenal AIM Logger\Links\Mail to support.lnk %START_PROGRAMS%\SpyArsenal AIM Logger\Links\Program's home page.lnk %DESKTOP%\SpyArsenal AIM Logger.lnk %SYSDIR%\admparsea.dll
  2. Files by Directories %PROGRAMFILES%\csvdea %START_PROGRAMS%\SpyArsenal AIM Logger
  3. Registry Keys HKLM\SOFTWARE\KMiNT21\AIM Logger HKLM\SOFTWARE\KMiNT21\SpyArsenal-AIM-Logger HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SpyArsenal-AIM-Logger
  4. Registry Values HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ValueName=csvdea

« Jít do Databáze softwaru