Find.fm Toolbar

Popis: Spyware
Úroveň rizika: Nízké
Datum 1. výskytu: Monday, April 21, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Spyware is computer software that is installed surreptitiously on a personal computer to intercept or take partial control over the user's interaction with the computer, without the user's informed consent.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Find.fm Toolbar"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files: %PROGRAMFILES%\FindFM Toolbar\toolbar.dll MD5: 5F859D0D162FAC347ED4B35761DB5236 Size:593920
  2. Detected Files with variable Filenames:

Detecting items list:

  1. Files by Name %PROGRAMFILES%\FindFM Toolbar\toolbar.dll
  2. Files by Directories %PROGRAMFILES%\FindFM Toolbar
  3. Files by CLSID or Name CLSID=500FDD22-3E0A-4d8f-89D5-85D2D4474BAD
  4. Registry Keys HKCR\XBTB04482.IEToolbar HKCR\XBTB04482.IEToolbar.1 HKCR\XBTB04482.XBTB04482 HKCR\XBTB04482.XBTB04482.1 HKCU\Software\XBTB04482 HKCU\Software\XBTB04482\Toolbar HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\XBTB04482.XBTB04482Toolbar

« Jít do Databáze softwaru