Forgotten FTP Password

Popis: Spyware
Úroveň rizika: Nízké
Datum 1. výskytu: Tuesday, July 10, 2007
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Spyware is computer software that is installed surreptitiously on a personal computer to intercept or take partial control over the user's interaction with the computer, without the user's informed consent.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Forgotten FTP Password"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detecting items list:

  1. Files by Name %PROGRAMFILES%\ZZEE\FFP\remove.exe %PROGRAMFILES%\ZZEE\FFP\zffp.exe %PROGRAMFILES%\ZZEE\FFP\zz_hs_regex.dll %START_PROGRAMSALL%\ZZEE Forgotten FTP Password\Help.lnk %START_PROGRAMSALL%\ZZEE Forgotten FTP Password\Uninstall.lnk %START_PROGRAMSALL%\ZZEE Forgotten FTP Password\ZZEE Forgotten FTP Password.lnk
  2. Files by Directories %PROGRAMFILES%\ZZEE\FFP %START_PROGRAMSALL%\ZZEE Forgotten FTP Password
  3. Registry Keys HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\zzffp HKLM\SOFTWARE\ZZEE HKLM\SOFTWARE\ZZEE\FFP

« Jít do Databáze softwaru