Max Privacy Protector v2.0

Popis: Rogue Security Program
Úroveň rizika: Nízké
Datum 1. výskytu: Tuesday, July 10, 2007
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Rogue/Suspect Anti-Spyware Product "Rogue/Suspect" means that these products are of unknown, questionable, or dubious value as anti-spyware protection.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Max Privacy Protector v2.0"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detecting items list:

  1. Files by Name %PROGRAMFILES%\MaxPrivacyProtectorv2.0\MPPPCHistoryEraserv2.0.exe %PROGRAMFILES%\MaxPrivacyProtectorv2.0\rmcomtb.exe %PROGRAMFILES%\MaxPrivacyProtectorv2.0\UninstallDLL.dll %START_PROGRAMSALL%\Max Privacy Protector v2.0\MPP - PC History Eraser v2.0.lnk %START_PROGRAMSALL%\Max Privacy Protector v2.0\MPP - Spy Killer v2.0.lnk %START_PROGRAMSALL%\Max Privacy Protector v2.0\Remove Max Privacy Protector v2.0.lnk
  2. Files by Directories %PROGRAMFILES%\MaxPrivacyProtectorv2.0 %START_PROGRAMSALL%\Max Privacy Protector v2.0
  3. Registry Keys HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\Max Privacy Protector v2.0 HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Aff_MPP.v2 HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MPP - PC History Eraser HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MPP - PC History Eraser\HomePage HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MPP - PC History Eraser\SetIEPage HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MPP - SpyKiller HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MPP - SpyKiller\Registry Status HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\MPP-v2.0 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Max Privacy Protector v2.0

« Jít do Databáze softwaru