MDSASentinel

Popis: Keylogger
Úroveň rizika: Nízké
Datum 1. výskytu: Tuesday, June 10, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Keyloggers invisibly monitor and record all of your computer activity. This information is then automatically emailed to an anonymous user.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "MDSASentinel"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files: %PROGRAMFILES%\MDSA Software\smss.exe MD5: 0A31418E2F2E8ACFFFA39A5BE2154CFE Size:376832 %PROGRAMFILES%\MDSA Software\csrss.exe MD5: F7D70E5150A0F9E040EB97F6FA750ABA Size:368640 %SYSDIR%\msver5919.dll MD5: B6106959AFB2A351750334FF4295A139 Size:55 MD5: 112AE1FB68904ECA203C346D1D19E671 Size:55
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: BF15CE70E055955FAFD81A18EC1C0771 Size: 77257 %PROGRAMFILES%\MDSA Software\uninst\unins000.exe %PROGRAMFILES%\MDSA Software\uninst\unins000.fak

Detecting items list:

  1. Files by Name %SYSDIR%\msver5919.dll %DESKTOP%\MDSA Sentinel.lnk %START_PROGRAMSALL%\MDSA Software\MDSA Sentinel.lnk %START_PROGRAMSALL%\MDSA Software\Uninstall MDSA Sentinel.lnk %DESKTOP%\MDSA Sentinel X.lnk %ProgramFiles%\MDSA Software\csrss.exe %ProgramFiles%\MDSA Software\smss.exe %ProgramFiles%\MDSA Software\help.htm %ProgramFiles%\MDSA Software\smss.exe %ProgramFiles%\MDSA Software\uninst\unins000.dat %ProgramFiles%\MDSA Software\uninst\unins000.fak
  2. Files by Directories %START_PROGRAMSALL%\MDSA Software %ProgramFiles%\MDSA Software
  3. Registry Values HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ValueName=MDSA Sentinel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ValueName=MDSA Sentinel X

« Jít do Databáze softwaru