Downloader.WinFixer.fu

Popis: Trojan Downloader
Úroveň rizika: Kritický
Datum 1. výskytu: Monday, April 21, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Trojan downloader is usually a standalone program that attempts to hiddenly download and run other files from remote web and ftp sites.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Downloader.WinFixer.fu"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files:
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: 6690FAEC1D3F0169FD4CB6FC81B2475C Size: 260376 %TEMP%\setup_en.exe %APPDATA%\setup_en[1].exe e:\System Volume Information\_restore{F8E3C7CD-FD1C-4EEA-BCF7-22DA2AFDAD17}\RP57\A0147157.exe %TEMP%\urclqecd.exe %TEMP%\qrjatydi.exe %TEMP%\mofugclq.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\marocco\Bureau\setup_en.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\J9LHQ842\setup_en[1].exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\wyman anthony.WYMAN-88409D184\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S9KJ5TE8\setup_en[1].exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\octavian anthony\Local Settings\Temp\mofugclq.exe %SystemDiskRoot%\System Volume Information\_restore{4BE88875-A35C-497E-8668-D9510DCD9A38}\RP13\A0005087.exe and next 71 variations.

Detecting items list:

  1. Files by MD5 MD5: 6690FAEC1D3F0169FD4CB6FC81B2475C Size: 260376

« Jít do Databáze softwaru