WUPC (Web is Under Parental Control)

Popis: Spyware
Úroveň rizika: Nízké
Datum 1. výskytu: Tuesday, July 10, 2007
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Spyware is computer software that is installed surreptitiously on a personal computer to intercept or take partial control over the user's interaction with the computer, without the user's informed consent.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "WUPC (Web is Under Parental Control)"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detecting items list:

  1. Files by Name %PROGRAMFILES%\WUPC\uninstall.exe %PROGRAMFILES%\WUPC\wupc4.exe %START_PROGRAMS%\WUPC\Uninstall.lnk %START_PROGRAMS%\WUPC\WUPC.lnk %WINDIR%\winwm.rws %WINDIR%\wupc.ini
  2. Files by Directories %PROGRAMFILES%\WUPC %PROGRAMFILES%\WUPC\tutorial %PROGRAMFILES%\WUPC\tutorial\css %START_PROGRAMS%\WUPC
  3. Registry Keys HKLM\SOFTWARE\ALSEDI\PGuard HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WUPC

« Jít do Databáze softwaru