Downloader.WinFixer.x.1

Popis: Trojan Downloader
Úroveň rizika: Kritický
Datum 1. výskytu: Thursday, May 22, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Trojan downloader is usually a standalone program that attempts to hiddenly download and run other files from remote web and ftp sites.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Downloader.WinFixer.x.1"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files: %TEMP%\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe MD5: ECC77A8D4A316DEAA8CCCC75930C860E Size:3923784 MD5: CBEC950E276DEE3D1B60303271E5B150 Size:3376592 MD5: FFF5A75ECA2706EF0798ABEF762FBE60 Size:4704208 MD5: 4262812FF1684A37DC038CC9A002A226 Size:2670592 MD5: EA428BAA7AA4CE2AD4DB386CB56893D9 Size:4675024 MD5: F664E16CECC454B2FA6F5134F0E03A5E Size:1660928 MD5: 00F6E1D7F1D30A30C534EBBBE1322FEA Size:880640 MD5: B9FCC746B64EFBA0D32A4B0CC0E31F5C Size:2452432 MD5: 5D07392C202F2D7FB3E564BE48F34402 Size:190464 MD5: DCE274587CD224DA6AAACC05744068B2 Size:3401680 MD5: 7961FA2EBD0C97A7E941777A9F91D1A2 Size:3361232 MD5: 252F681A8700F7E66F88AA8C52B9FAD9 Size:2605056 and more.... %TEMP%\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe MD5: 2947228B7E7CC48818D91DD44E05133A Size:1439744 MD5: A54BB233613F4E501D656FA8910068F9 Size:819200 MD5: 182EBF0FCCC6A4D975374731D9458F41 Size:555008 MD5: 017B421744DD94322A18F5A8D907ED5C Size:1687552 MD5: 43A30981B5A618B96DE73C29FA49152B Size:2961408 MD5: D14BFA2E5DE665E221330ED2A5C0BCBE Size:1019904 MD5: 5175D2F560B89E06B991AA6E0F8897ED Size:589824
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: 2943E348398C49C245991BCF05FE6281 Size: 3934128 %TEMP%\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\camino2\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe d:\__from_disc_C__\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\HP_Administrator\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\System Volume Information\_restore{DF152975-DD42-4818-8A23-3EA97D01F299}\RP495\A0147492.exe F:\Documents and Settings\owner\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\shermika\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\sophia\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\stephanie lewis\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\Red Carpet Agents\Local Settings\Temp\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe

Detecting items list:

  1. Files by Name %TEMP%\USDR6_0001_D19M2108\installer.exe
  2. Files by MD5 MD5: 2943E348398C49C245991BCF05FE6281 Size: 3934128

« Jít do Databáze softwaru