Downloader.WinFixer.ar.1

Popis: Trojan Downloader
Úroveň rizika: Kritický
Datum 1. výskytu: Thursday, May 22, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Trojan downloader is usually a standalone program that attempts to hiddenly download and run other files from remote web and ftp sites.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "Downloader.WinFixer.ar.1"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files: %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall.exe MD5: 06C7A281CC7C042EEA4BF69A4480EDFC Size:228 MD5: 2A3303CA36CAB65912EC47BDFF10FF0D Size:24576 MD5: 8B3EE44080FEEB4D216E493704477246 Size:44032 MD5: DEAF3FD3DDD8B610DC8EEDC0A06E0C8A Size:216 MD5: 7F0B0BA74233582F7FDEAF9CA25F3AC4 Size:9216
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: 93FDBFAAE9A3A7E984FC70DFE858E5E6 Size: 95696 %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall.exe %SystemDiskRoot%\Documents and Settings\Jana mardov\Local Settings\Temp\SystemDoctor2006FreeInstall.exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TOXULS3W\SystemDoctor2006FreeInstall[1].exe %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall(1).exe %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall(3).exe %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall(2).exe %USERPROFILE%\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NXRHNLEY\SystemDoctor2006FreeInstall[1].exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FNPLLP5A\SystemDoctor2006FreeInstall[1].exe %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\5PNB7RFG\SystemDoctor2006FreeInstall[1].exe %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall(4).exe %USERPROFILE%\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BCOQ0N4S\SystemDoctor2006FreeInstall[1].exe and next 42 variations.

Detecting items list:

  1. Files by Name %TEMP%\SystemDoctor2006FreeInstall.exe
  2. Files by MD5 MD5: 93FDBFAAE9A3A7E984FC70DFE858E5E6 Size: 95696

« Jít do Databáze softwaru