PrivacyProtector

Popis: Rogue Security Program
Úroveň rizika: Vysoké
Datum 1. výskytu: Monday, April 28, 2008
Poskytovatel Softwaru: (neznámá)
Stručné informace: Rogue/Suspect Anti-Spyware Product "Rogue/Suspect" means that these products are of unknown, questionable, or dubious value as anti-spyware protection.
Odstranění: Tento škodlivý software může být odstraněn pomocí "Spyware Terminatora"

Geogr. rozdělení softwaru "PrivacyProtector"

Info o škodlivém softwaru

Zobrazit vše

Detected Items

  1. Detected Files: %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\UPRPPChk.dll MD5: 643B4CBB215D49E72949495E94B93430 Size:49152 MD5: 1A9127F2B98CEB159850A31EC50E3AC1 Size:49152 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\uprpcw.exe MD5: 91170FBB31FFEA94C5E25F0DE09DB51B Size:357334 MD5: EE69FFD9E01E579FEE51AA0DCE5EC05C Size:147456 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\InstHelp.exe MD5: 5055E3202411CB755539C30B80526A5B Size:305469 MD5: 3D01C766738AEDE4A64C8FF66859E521 Size:301004 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\unins000.exe MD5: 6831E53C1F7AAA8F5F0104E0E0CD6A9E Size:669002 MD5: 22C300538EB4F51B4326FB29799C6B1B Size:682330 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\UPRP.exe MD5: 61A5F218F672CD7FDD70C19A352CB377 Size:1347072 MD5: E7007D259C00DD9367AB6FD9E0399822 Size:1538560 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\unins000.exe MD5: A48C88CE1224B0E84E48A69C2160A366 Size:682330 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\PRPShell.dll MD5: 613B87BE31FCD5F0CA14F5A9EBB38BCB Size:123904 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\InstHelp.exe MD5: 1668AD877C58CD1CF501E8AFC36730A2 Size:302581 MD5: 91BCDA39EBAA03A21700EFF05316898E Size:122368 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\UnWizard.exe MD5: C576218EAF04DB23B5B0B28F65224D81 Size:491008 MD5: 58D0F85023861834DEF12D68694CDF46 Size:546304 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\PRP.exe MD5: CFDE4A7FA258F8DDA800CA100F93DE73 Size:1278976 MD5: E411AAD2B9B91B72C0539CE84E5815F3 Size:1278976 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\Support.exe MD5: 9C4F4257A283DC58082D03989DF81EF1 Size:491520 MD5: 1DD12DA924954575C4D89A9D6EC44CAD Size:491520 %COMMONFILES%\PrivacyProtector Free\dcsm.exe MD5: 45EA71887AAD37FE99BCABA4288C0F37 Size:622592 %COMMONFILES%\PrivacyProtector Free\dnse.exe MD5: 0DDB123D29650C7CCCC824CAEFB05688 Size:180224
  2. Detected Files with variable Filenames: MD5: 86F1895AE8C5E8B17D99ECE768A70732 Size: 348160 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\msvcr71.dll %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\msvcr71.dll %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\msvcr71.dll.ren MD5: 561FA2ABB31DFA8FAB762145F81667C2 Size: 499712 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\msvcp71.dll %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\msvcp71.dll %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\msvcp71.dll.ren MD5: F35A584E947A5B401FEB0FE01DB4A0D7 Size: 1060864 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\mfc71.dll %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\mfc71.dll MD5: 8F2097E8B174F38178570C611464935F Size: 89088 %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector Free\atl71.dll %PROGRAMFILES%\PrivacyProtector\atl71.dll

Detecting items list:

  1. Files by Name %DESKTOP%\PrivacyProtector Free.lnk %START_PROGRAMSALL%\PrivacyProtector Free\PrivacyProtector HomePage.lnk %START_PROGRAMSALL%\PrivacyProtector Free\PrivacyProtector Online Manual.lnk %START_PROGRAMSALL%\PrivacyProtector Free\PrivacyProtector Online Support.lnk %START_PROGRAMSALL%\PrivacyProtector Free\PrivacyProtector.lnk %START_PROGRAMSALL%\PrivacyProtector Free\Uninstall PrivacyProtector.lnk %COMMONFILES%\PrivacyProtector Free\dnse.exe %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\Activate.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\Appbase\*.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\bnlink.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\img\* %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\InstHelp.exe %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\lapv.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\manual.url %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\pv.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\readme.rtf %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\ScanReport.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\Schedule.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\sr.log %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\support.url %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\unins000.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\unins000.exe %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\uninstall.ico %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\UninstallPage.html %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\up.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\updater.dat %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\UPRP.exe %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\UPRP.url %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\UPRP.xml %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\uprpcw.exe %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\UPRPPChk.dll %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free\vbpv.dat
  2. Files by Directories %COMMONFILES%\PrivacyProtector Free %ProgramFiles%\PrivacyProtector Free %ProgramFiles%\PrivacyProtector %START_PROGRAMSALL%\PrivacyProtector Free
  3. Registry Keys HKCU\Software\PrivacyProtector Free HKCR\UPRPPChk.UPRPPChk HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UPRP_is1 HKLM\SOFTWARE\PrivacyProtector Free
  4. Registry Values HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ValueName=PrivacyProtector Free HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ValueName=dnse HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ValueName=uprpcw

« Jít do Databáze softwaru