Řešení falešných poplachů

Tato sekce je určena vývojářům softwaru, kteří si myslí, že jejich program, nebo jeho část byly Spyware Terminatorem nesprávně klasifikovány jako spyware. Abychom zahájili prověřování, postupujte, prosím, podle níže uvedených pravidel.

Pro zahájení procesu přehodnocení, prosím, postupujte podle těchto instrukcí:

 1. Stáhněte si náš formulář pro přehodnocení.
 2. Vyplňte tento formulář.
 3. Vyplněný formulář pošlete na tuto emailovou adresu:

Pošleme Vám email potvrzující příjem Vašeho formuláře.

Pokud budeme potřebovat dodatečné informace, budeme Vás kontaktovat na emailu zadaném ve formuláři. Jakmile bude analýza dokončena, zašleme Vám její výsledky. Náš tým udělá vše pro to, aby byla Vaše žádost vyřízena v co nejkratší době.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto formuláře, můžete kontaktovat naši podporu.

Pravidla pro zahájení procesu:

 • Poskytovatel softwaru musí poskytnout všechny požadované informace před zahájením přehodnocení naším týmem.
 • Poskytovatel softwaru musí poskytnout informace o všech distribučních kanálech, včetně konkrétních informací o jednom nebo více partnerech nebo distributorech.
 • Poskytovatel softwaru musí přiložit seznam konkrétních požadavků, které musí splňovat jeho partneři nebo distributoři, způsoby, jakými tyto požadavky vynucuje, a všechny výjimky z nich.
 • Poskytovatel softwaru musí sdělit všechny známé způsoby, jak se může software odchýlit od svého standardního chování.
 • Poskytovatel softwaru musí sdělit, jak se dotčené verze liší od ostatních verzí včetně popisu, jak se chování softwaru změnilo a jak se soubory těchto verzí liší.
 • Poskytovatel softwaru musí identifikovat verzi Spyware Terminatora, která detekovala jeho software.
 • Poskytovatel softwaru musí poskytnout jakékoliv dodatečné informace, které si tým Spyware Terminatora vyžádá pro svou analýzu.

Pravidla analýzy a odpovědi:

 • Pokud poskytovatel softwaru neposkytne požadované informace týmu Spyware Terminatora, přehodnocení může být zamítnuto. Pokud je přehodnocení zamítnuto, musí poskytovatel softwaru pro zahájení nového přehodnocení zaslat všechny požadované informace.
 • Tým Spyware Terminatora se může rozhodnout, že proces přehodnocení předá nezávislé třetí straně.
 • Pokud aplikace splňuje naše kritéria pro detekci, bude tato zachována. Poskytovatel softwaru o tom bude písemně informován včetně přehledu kritérií detekce, které jeho software splňuje.
 • Pokud aplikace nesplňuje dostatečné množství kritérií, můžeme se rozhodnout, že bude software odstraněn z naší databáze nebo změnit jeho popis v databázi. Poskytovatel softwaru o tom bude písemně informován. Tato informace bude obsahovat i termín této úpravy.
 • Jiné verze softwaru mohou být nadále detekovány, pokud splňují dostatečné množství kritérií pro detekci.
 • Pokud se jedná o jasnou falešnou detekci, můžeme kontaktovat poskytovatele softwaru emailem a probrat další kroky. Odpovíme na všechny stížnosti v rozumné době.

Pravidla opětovného procesu přehodnocení:

 • Poskytovatel softwaru může znovu zahájit proces přehodnocení, pokud implementoval aktualizace, které dostatečně mění chování programu a pokud věří, že dostatečně splnil požadavky Spyware Terminatora.